TeamWox Groupware

Управление на служители

Този модул показва цялата информация за вашите служители. Тук ще намерите лична информация, адрес, контакти (месинджър, имейл адреси, телефонни номера) и информация за лицето в дружеството.

Управление на задачите

Този модул Ви позволява бързо задаване на задачи към вашите служители и контролиране на екипната работа и тяхното изпълнение. Имате проблем? Поставете задача, задайте отговорни лица и вижте как е изпълнена задачата. В диспечера на задачите можете да провеждате различни разговори, да публикувате изображения, аудио и видео файлове. Това ще ви помогне да решавате появяващите се проблеми по-бързо и по-ефективно.

Управление на документи

Този модул показва цялата информация за вашите служители. Тук ще намерите лична информация, адрес, контакти (месинджър, имейл адреси, телефонни номера) и информация за лицето в дружеството.

IP Телефонна централа, Гласова комуникация

VoIP телефоният модул разширява възможностите за работа в екип във вашата компания. Това решение позволява на вас и екипа ви да осъществявате обаждания в рамките на компанията чрез IP протокол, без никакви допълнителни настройки или модификации.

CRM-система

В тази секция ще можете да съхранявате подробно база данни за всички клиенти и доставчици: адреси, телефонни номера, лица за контакт. Можете също така да  съхранявате тук всички документи, имейли и дискусии, свързани с конкретен клиент. В TeamWox, винаги може да намерите цялата история на взаимоотношенията ви с клиента.

Корпоративни социални инструменти (Форум , Чат)

TeamWox Форум е най-удобното място за вътрешен PR, чрез който можете да доставяте новини за политиката на компанията към всеки служител.

Корпоративна система за търсене

Съхраняването на данни, бързото търсене и достъпа до корпоративна информация са сред най-важните задачи на управлението на бизнеса. Представете си колко време отделят служителите ви, за да открият тригодишно споразумение с клиента си.

Анализ (отчети), Счетоводство

Невъзможно е да се управлява  компания, без точни и автентични данни за текущото състояние на нещата. Цялата тази информация се представя на ръководството на дружество под формата на бизнес доклади.

Обслужване на клиенти: онлайн асистент

Това е инструмент за задаване, планиране и контролиране на задачи и искания на клиенти (HelpDesk). Работата в екип тук е разделена на специално създадени групи за услуги, които включват служителите, отговарящи за определени проекти (или продукти).

Имейл модул

Електронната поща е може би най-популярният инструмент за комуникация с клиенти и доставчици. TeamWox Groupware съдържа модул за електронна поща също, но сега тя е обвързана с цялата система сътрудничество! И в съвместната работа тази функция е изключително полезна.