ПРОДУКТИ

Този модул показва цялата информация за вашите служители.За повече информация

Продуктът MetaTech Deposit Checker е плъгин, който е разработен за брокери, които имат White Label.За повече информация

Незабавно публикуване на новини от множество уеб източници във вашата MetaTrader платформа. За повече информация

Можете да осигурите затваряне на транзакциите към определени дата и час по двойки, които можете да идентифицирате чрез услугата MetaTech Auto Close.За повече информация

Плъгинътлъгинът MT4LogExtension записва подробно всички промени и настройки, направени в Manager, Symbol и Group на платформата MetraTrader4. За повече информация

MT Risk Manager е плъгин за мониторинг и контрол на общия риск. С него можете да определите горен лимит на отворените позиции индивидуално за вашите клиенти.За повече информация

Като уеб приложение за услуги, MTWebDeposit е разработено, за да ви помогне да насочите транзакциите си по депозиране/теглене на пари към много различни канали. За повече информация

Можете да направите отчитане на всички транзакции именно с Модула за репорти.За повече информация

Възможно е да се ограничи отварянето на транзакции посредством плъгинът Advanced Trade Blocker. За повече информация

Приложението MetaTech Swap Manager осигурява прехвърлянето на вашите настройки за суап на MetaTrader сървъра. За повече информация

Публикувайте новините и данните от вашата MetaTrader платформа директно на уеб сайта ви в реално време.За повече информация

Плъгинът позволява ежедневните суапове да бъдат записани като теглене на пари в брой или парични преводи по сметки въз основа на групи или символи.За повече информация

MT Balance Manager прави много по-лесно прехвърлянето на средства към вашите клиенти. Трябва да създадете "csv" файл, включващ 4 колони, а програмата ще го разчете и ще актуализира баланса на клиента.За повече информация

Можете да информирате клиентите си чрез електронна поща, вътрешна поща и SMS за състоянията на Margin Call/Stop-out.За повече информация

Мейкърите изпращат исканията си за промени до техния отдел. За повече информация

Той копира суаповите стойности на различни акаунти. За повече информация