Политика за поверителност и защита на данните

Тази политика за поверителност и защита на личните данни определя основата, на която MetaPenta Software Ltd. ("ние", "нас" или "нашата") може да събира, използва или по друг начин обработва лични данни чрез нашия уебсайт http://www.metapenta.com ("уебсайта") и всички свързани уебсайтове, както са посочени по-долу, софтуер за изтегляне, мобилни приложения, включително настолни приложения (наричани заедно "продукти") и други услуги, предоставяни от нас и на които се показва линк към тази Политика за поверителност, и всички други устни или писмени комуникационни средства с лица, като имейл, чат или телефон (наричани заедно с уебсайта и продуктите, нашите "услуги").
Ние се ангажираме да защитаваме вашата лична информация, която ни възлагате, докато използвате нашите уебсайтове и услуги, включително и при използването на услуги, предоставяни от нашите партньори чрез техните сайтове:

1. Събиране и използване на информация


1.1 Ние събираме информация, която:

a) директно ни предоставяте чрез нашите уебсайтове или по ваша молба относно нашите продукти или услуги; и/или
б) получаваме от използването на нашите продукти и услуги, включително, но не само, на нашите уебсайтове и уебсайтовете на нашите партньори;

1.2 Ние може да събираме вашата лична информация чрез няколко различни източника, включително, но не само:

 • Уеб формуляри и регистрации на софтуерни продукти/приложения;
 • Физически форми;
 • По телефона или по имейл;
 • Чрез обвързан агент;
 • Съществуващи клиенти или служители;
 • Запитвания към нашия Отдел за обслужване;
 • Онлайн обслужване и помощ;
 • Социални медии и социални мрежи;
 • Рекламни броячи и идентификатори на уебсайтове.


1.3 Ние можем да събираме и използваме вашите лични данни за някоя или всички от следните цели:

(а) изпълняване на задължения по договор или по време на или във връзка с предоставянето на желаните от вас стоки и/или услуги;
(б) проверка на самоличността ви;
(в) отговаряне, обработка, оценка на запитвания, заявки, заявления, жалби, заявки за работа и обратна връзка;
(г) управление на отношенията ви с нас;
(д) да ви изпращаме маркетингова информация, включително, но не само, проучвания и въпросници за нашите продукти или услуги;
(е) спазване на приложимите закони, наредби, кодекси, практики, насоки, директиви или правила или подпомагане на правоприлагането и разследванията, провеждани от всеки правителствен и/или регулаторен орган;
(ж) всички други цели, за които сте предоставили информацията;
(з) предаване на информация на всички свързани трети страни, включително доставчици и агенти на обслужващи трети страни и съответните правителствени и/или регулаторни органи, независимо дали в Европа или извън юрисдикциите на ЕС, за гореспоменатите цели в този раздел;
(и) всякакви други случайни бизнес цели, свързани или във връзка с горепосоченото;
(й) актуализиране, отстраняване на грешки, администриране и подобряване функциите и функционалността на нашите приложения и свързаните с тях услуги;
(к) да анализираме представянето на приложенията чрез събиране на статистически данни.

Ние може да използваме Вашите лични данни за ясно определена цел. Когато целта отпадне, ние не съхраняваме данните.

Основанието за съхранение на Вашите данни се корени в законовия срок за съхранение (който често е десет години след приключване на съответното правоотношение). Срокът може да е по-дълъг, когато е необходимо, за да упражним наши права. Когато няма законово определен срок, периодът може да е по-кратък.

За някои цели, един по-дълъг хоризонт от време може да е необходим, като напр. за провеждането на проучвания и рискови и маркетинг модели. Някои заключения стават по-ясни, когато се анализират през по-дълъг период от време. Това може да доведе до сроковете за съхранение да бъдат удължени до петнадесет години след стандартните срокове. В тези случаи ние ще прекъсваме връзката със субекта възможно най-бързо и ще работим само с агрегирани данни.

Лични данни на потенциални клиенти се използват от нас за срок от пет години, освен ако междувременно не е имало контакт с лицето. В този случай, нов пет годишен срок започва да тече от датата на последния контакт с лицето. Потенциалните клиенти винаги могат да поискат данните им да бъдат заличени.

В допълнение към конкретните цели, за които можем да обработим личните ви данни, посочени в този раздел, можем също така да обработим вашите лични данни, когато такава обработка е необходима за спазване на правно задължение, на което сме подложени, или за да защитим вашите жизненоважни интереси или жизненоважните интереси на друго лице.

Ние предоставяме нашите услуги в сътрудничество с компании, които предоставят услуги от наше име, като управление на обработката и доставянето на информация, публикуване на информация в приложенията, доставка на съдържание и услуги, предоставяни от приложенията и услугите на нашите уебсайтове или извършване на статистически анализ на използването на приложенията и горепосочените услуги. На тези доставчици на услуги ще бъде даден ограничен достъп до вашата информация, който е разумно необходим за предоставяне на услугата, и ние ще изискаме такива трети лица да се съобразяват с тази Политика за поверителност или да работят в съответствие с подобна политика за защита на данни.

Ние не продаваме, даваме под наем, на лизинг или свободно разпространяваме нашите имейл списъци на трети лица.

Когато доброволно разкривате личната си информация в потребителския си профил, във форуми и коментирате онлайн във форум/чат, тя става обществено достъпна и може да бъде видяна от други потребители. Форуми, чатове и други зони от общността на потребителите на нашите приложения, които са достъпни чрез нашите уебсайтове и приложения, са публични. В такива зони не бива да разкривате никаква информация, която може да бъде използвана за установяване на самоличността ви или самоличността на друго лице. Ние не носим отговорност за сигурността и защитата на разкритата от вас информация в такива зони.

1.4 Лична информация и поверителност за малолетни

Ние осъзнаваме важността на защитата на информацията за непълнолетните и съзнателно не събираме лична информация от непълнолетни на възраст под осемнадесет (18) години. Нашият уебсайт и услугите са насочени към лица на възраст над осемнадесет (18) години и MetaPenta Software не поема отговорност за неспазване на това изискване.

Насърчаваме родителите и законните настойници да предприемат подходящи мерки, за да предотвратят гледането на деца под осемнадесетгодишна възраст на този уебсайт без подходящо разрешение.

В случай че узнаем, че сме получили лична информация от посетител на възраст под осемнадесет (18) години, ще я заличим възможно най-бързо и няма да използваме такава информация.

1.5. Събиране на друга информация

Може да събираме друга не лична информация относно използването на нашите софтуерни приложения, посещенията на нашите уебсайтове или използването на допълнителни услуги, включително линкове, на които сте кликнали, софтуер или информация, които сте изтеглили, както и други действия, свързани с използването на нашите продукти или услуги. Също така може да събираме определена техническа информация, необходима за експлоатацията и актуализирането на нашите продукти/услуги и събирането на анонимни статистически данни за използването на такива продукти/услуги заедно с всички съобщения за грешки относно нашите продукти.

2. Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи поредица от номера и букви, които се поставят на вашия твърд диск всеки път, когато посещавате определена уебстраница. Тези файлове позволяват да идентифицирате браузъра си, когато посещавате отново същия сайт. Бисквитките могат да съхраняват потребителски настройки и друга информация. Можете да настроите браузъра си да отхвърля всички бисквитки или да ви уведоми, когато получите бисквитка. Моля, имайте предвид обаче, че някои функции или услуги на уебсайтовете може да не функционират правилно, без да приемете получаването на бисквитки. Всички данни, събрани по този начин, не могат да бъдат използвани за индивидуално идентифициране на потребителите на уебсайтове. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или за доставяне на вируси на вашия компютър. За да видите нашата политика и правила за бисквитки, моля кликнете тук.

3. Защита на личните данни

Ние се стремим да осигурим защита на предоставената ни информация, както по време на предаването, така и след като я получим. Ние поддържаме подходящи административни, технически и физически предпазни мерки за защита на личните данни срещу случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неразрешено изменение, неоторизирано разкриване или достъп, злоупотреба и всякаква друга незаконна форма на обработка на личните данни, с които разполагаме. Това включва например защитни стени, защита с парола и други контроли за достъп и удостоверяване.

Все пак, нито един метод за предаване по Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Не можем да подсигурим или да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която ни изпращате, така че вие го правите на свой собствен риск. Също така не можем да гарантираме, че подобна информация няма да бъде достъпна, разкрита, променена или унищожена чрез пробив на някоя от нашите физически, технически или управленски предпазни мерки. Ако смятате, че личните ви данни са били компрометирани, моля, свържете се с нас.

4. Задържане на лични данни

Можем да съхраняваме данни за различни периоди от време за различни цели, както се изисква от закона, нашите законни интереси или най-добрите бизнес практики. Други законови задължения, правни процеси и запитвания могат също да наложат задържането на определени данни.

5. Прехвърляне на данни извън ЕИП

Като представителен офис на MetaQuotes Software Corp. имаме глобално присъствие и връзка с други представителни офиси, разположени в Сингапур, Австралия, Турция, ОАЕ, Пакистан, Тайланд и Япония. Може да имаме процесори в различни страни по света и по този начин личните ви данни могат да бъдат обработвани, използвани или прехвърлени извън ЕИП. Ние гарантираме, че всички необходими предпазни мерки и мерки за сигурност са налице, според случая, съгласно съответните национални и международни закони.

6. Промени в тази Политика за поверителност и защита на личните данни

6.1 Ние си запазваме правото да преразглеждаме и актуализираме периодично частично или напълно тази Политика за поверителност и защита на личните данни чрез публикуване на новата версия на нашия уебсайт.

6.2 Препоръчваме ви периодично да проверявате нашата Политика за поверителност, за да сте в час с промените.

6.3 За да видите последната версия на нашата Политика за поверителност, кликнете върху линка <Поверителност> на следния адрес: http://metapenta.com/privacy.html. В случай на такива преразглеждания, новата преработена версия на Политиката за поверителност влиза в сила от датата на нейното публикуване, освен ако не е предвидено друго в преработената версия на Политиката за поверителност.

6.4 Ние можем да ви уведомим за промени в тази политика по имейл или чрез системата за новини на нашия уебсайт.
 
7. Вашите права

(а) правото на достъп

Имате право да потвърдите дали да или да не обработваме вашите лични данни и достъпа, който имаме, до личните ви данни, заедно с определена допълнителна информация. Тази допълнителна информация включва подробности за целите на обработката, категориите на съответните лични данни и получателите на личните данни. Предоставянето на правата и свободите на другите не е засегнато, а ние ще ви предоставим копие от вашите лични данни.

(б) правото на коригиране

Имате право да поискате да бъдат отстранени неточни лични данни за вас и, вземайки предвид целите на обработката, да имате коригирани всички непълни лични данни за вас.

(в) правото на изтриване

В някои случаи имате право да поискате изтриването на личните ви данни, ако установите, че личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или по друг начин обработени; оттегляте разрешението за обработка; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимия закон за защита на данните и ако установите, че личните данни са били незаконно обработени. Има обаче изключения от правото за изтриване. Общите изключения включват случаите, когато обработването е необходимо за упражняване правото на свобода на изразяване и информация, за спазване на правно задължение или за установяване, упражняване или защита на правни искове и по съображения за обществен интерес.

(г) правото да се ограничи обработването

При някои обстоятелства имате право да ограничите обработването на личните си данни, например когато оспорвате точността на личните данни; обработката е незаконна, но се противопоставяте на изтриването; ние повече не се нуждаем от личните данни за целите на нашата обработка, но изискваме лични данни за установяване, упражняване или защита на правни искове; противопоставили сте се на обработката, докато се потвърди това възражение. Когато обработката е ограничена на тази основа, ние може да продължим да съхраняваме вашите лични данни и ще ги обработваме само за установяване, упражняване или защита на правни искове, за защита на правата на друго физическо или юридическо лице или по причини, свързани с важен обществен интерес.

(д) правото на противопоставяне на обработката

Имате право да оспорвате обработката на вашите лични данни на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, но само дотолкова, доколкото правното основание за обработката е необходимо за изпълнението на задача, изпълнявана в обществен интерес или в упражняване на всякакви предоставени ни официални правомощия, или за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме личната информация, освен ако не можем да демонстрираме убедителни легитимни основания за обработката, които надвишават вашите интереси, права и свободи или обработката е за установяване, упражняване или защита на правни искове.

Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни за целите на директен маркетинг (включително профилиране за целите на директния маркетинг). Ако направите такова възражение, ние ще престанем да обработваме вашите лични данни за тази цел.

Имате право да възразявате срещу обработването на личните ви данни за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели на основания, свързани с конкретната ви ситуация, освен ако обработката не е необходима за изпълнение на задача, изпълнявана от съображения за обществен интерес.

(е) правото на преносимост на данни

Имате право да получите личната информация, която ни е предоставена, при положение че

 • обработката се основава на разрешение; или
 • обработката се извършва по автоматизирани начини. Имате право да получавате личните ви данни от нас в структуриран, често използван и машинно четим формат. Това право обаче не се прилага, когато това би засегнало неблагоприятно правата и свободите на другите.

 

(ж) правото за подаване на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработването на личните ви данни нарушава законите за защита на данните, имате законовото право да подадете жалба до надзорен орган, отговорен за защитата на данните. Можете да го направите в държавата-членка на ЕС, в която обичайно пребивавате, мястото ви на работа или мястото на предполагаемото нарушение.

(з) правото на оттегляне на съгласието си;

Доколкото правното основание за обработката на вашата лична информация е оторизация, имате право да оттеглите това разрешение по всяко време, в който случай може да не сме в състояние да ви предоставим някои от функциите и функционалността на нашите услуги. Оттеглянето на разрешението няма да засегне законосъобразността на обработката преди искането за отказ.
 
8. Уведомяване за нарушения

В случай на неупълномощени нарушения или нахлувания в нашите системи, които могат да засегнат сигурността на личните ви данни, ние ще ви уведомим, веднага щом това е практически възможно, и ще предприемем всички необходими мерки и действия, за да избегнем бъдещи събития и подобни явления. КЗЛД на Република България също ще бъде своевременно уведомена.

 
9. Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност и защита на личните данни или за начина, по който се обработват или използват личните данни във връзка с използването на нашите софтуерни приложения или уебсайтове, моля свържете се с нас. Вашето искане трябва да включва вашето име и друга информация, необходима за идентифициране, както и за пълната и завършена обработка на вашата заявка.