СРАВНЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Частично закриване
Политики за изпълнение Fill or Kill, Immediate or Cancel, Return Fill or Kill
Видове отложени ордери 6 4
Дълбочина на пазара
Time&Sales данни
Технически индикатори 38 30
Графични обекти 44 31
Времеви рамки 21 9
Икономически календар
Имейл система с прикачени файлове без прикачени файлове
Трансфер на средства между акаунти
MQL5 чат вграден в Terminal
Тестер на стратегии Мултиядрен + Многовалутен+ Реални тикове Едноядрен
Unicode UI
MQL програма Скорост на изпълнение 20x 1x
Нетиране
Хеджиране
Режими на изпълнение 4 3
64bit версия
Архитектура сървър Разпределен Единичен
Групи Неограничени 512
Символи Неограничени 1024
Защитени групи Неограничени 32
Built-in order routing
Размер на базата данни за поръчки Неограничен До 10M поръчки
Отчети Графични + Таблици Само таблици
Видове балансови транзакции Баланс, Кредит, Корекция, Захранване, Бонус, Комисионна, Aгент, Лихви До 2 седмици
ZIP компресия на лог файлове Автоматично
Съхраняване на ID поръчка от външна система
SQL експорт Вграден (MySQL,MSSQL,Oracle) Ограничен (MySQL)
API мениджър C++, ASP.NET, PHP C++
Поддържани пазари Forex/CFDs/Фючърси Опции/Акции/Облигации Forex/CFDs
Поддържа борси
Директно ECN свързване