За нас
IT консултантска фирма:

MetaPenta Software Ltd. е независима българска IT консултантска фирма, която е специализирана в областта на финансовите услуги. По-специално, тя е оторизиран представител за България на най-надеждния глобален доставчик на софтуер за финансовите пазари – MetaQuotes Software Corp. Като представителен офис, MetaPenta Software Ltd., се ангажира да следва бизнес целите и стратегическите намерения на MetaQuotes Software Corp.

Нашата фирма е ангажирана с основните принципи, на които тя се основава: почтеност, изпълнение и постижения. През добри и лоши времена, нашата крайна цел е да помагаме на нашите клиенти да постигнат своите финансови цели. Ние правим това чрез изграждане на дългосрочни взаимоотношения и като следим какво е важно за нашите клиенти.

MetaPenta Software Ltd. е частна компания, диверсифицирана към услуги в сферата на капиталовите пазари и форекс индустрията. Ние разбираме, предвиждаме и посрещаме променящите се финансови нужди на нашите клиенти с множество висококачествени продукти и услуги.

Като една сред първите брокерски консултантски фирми у нас, мисията на MetaPenta Software Ltd. е:
  • Да се превърнем в един от най-големите независими консултанти на брокери за институции и други финансови юридически лица.
  • Да се докажем пред нашите клиенти като лидер в консултантските услуги, предлагайки широка гама от възможности за финансови съвети, стратегии за доходи, както и много други консултации.