MetaTech Swap Extension

• Плъгинът позволява ежедневните суапове да бъдат записани като теглене на пари в брой или парични преводи по сметки въз основа на групи или символи. Например, суапът ще бъде отразен като 1$ парично движение в края на деня и колоната за Swap ще остане празна. Защото в случай, че бъде попълнена, стойността ще е цитирана 2 пъти.
• Взема се стойността на суапа, който е определен за символа. Трябва да въведете групите, които ще бъдат засегнати от плъгина в полето "No Swap Groups" и съответно символите в полето "No Swap Symbols" от настройките на плъгина.


За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.