MetaTech Reporting Module

MetaTech Report Generator

Можете да направите отчитане на всички транзакции именно с Модула за репорти. Това приложение, което работи и на MetaTrader4 и на MetaTrader5 сървърите, служи за изготвянето на набор от данни, който да се използва при създаването на счетоводни документи и документи за банка депозитар (Custody Bank). Записвайки транзакциите на файл на сървъра в реално време, това приложение докладва за отворените позиции в края на деня, балансите на клиентите и информацията за закритите сделки едновременно!

MetaTech Report Checker

Приложението MetaTech Report Checker се използва с цел генерирането на счетоводни отчети и отчети за Custody Bank за MT4 и MT5 потребителите. Използвайки необработените данни, генерирани от MetaTech Report Generator, приложението същевременно е интегрирано и със счетоводната система. Има възможност да се направи интеграция със счетоводни системи от всякакъв вид при поискване.

MetaTech Trade Collector

Модулът MetaTech Trade Collector се състои от три части: Windows услуга, plug-in и конзолно приложение. Можете незабавно да прехвърлите изчерпателен набор от данни, свързани с транзакциите ви, на какъвто и да е преносител. Работи на TCP/IP и съхранява данните в случай на прекъсване. Когато връзката бъде повторно възобновена, натрупаните данни се изпращат автоматично. Няма загуба на данни, когато MetaTrader прекъсне или се рестартира. Модулът е разработен, за да ви осигури интеграция в реално време със счетоводството. Също така може да създава системни отчети, когато пожелаете през деня чрез конзолното приложение. Използва се същият набор от данни, получен от MetaTech Report Generator.
 

За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.