MetaTech Swap Manager

Приложението MetaTech Swap Manager осигурява прехвърлянето на вашите настройки за суап на MetaTrader сървъра. Можете да зададете суапови стойности от настройките на групи и общите дефиниции на символи. Основните функции на Swap Manager са следните:

  • Прехвърляне на настройките за суап на символите от всеки текстов или Excel файл,
  • Запазване на установените дефиниции в Excel формат,
  • Зареждане на общи или групови суап стойности,
  • Еднократно или колективно прехвърляне,
  • Възможност за промяна на стойностите в приложението,
  • Възможност за съхранение на данните, които прехвърляте.

     

    За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.