MetaTech Risk Manager

  • Приложението може да ограничи максималния размер на позицията, която всеки клиент може да държи отворена и това ограничение може да бъде зададено индивидуално за всеки клиент. Лимитът може да се определи на база лотове или парична стойност (във валутата на акаунта). Отложените поръчки също се контролират.
  • Максималната експозиция може да бъде зададена на базата на клиент или символ.
  • Има и опция за изключването на даден символ. Например, всички символи, включващи EUR могат да бъдат освободени от лимита и/или само позициите с EUR/USD могат да бъдат изключени от ограничението.
  • Мениджърите имат право да изтриват отворените поръчки и евентуално да променят цената за откриване на поръчката. Опция за блокиране или разрешаване също е налична.
  •  

    За повече информация, не се колебайте да се свържете с нас.