Report Generator
 

Можете да направите отчитане на всички транзакции именно с Модула за репорти. Това приложение, което работи и на MetaTrader4 и на MetaTrader5 сървърите, служи за изготвянето на набор от данни, който да се използва при създаването на счетоводни документи и документи за банка депозитар (Custody Bank). Записвайки транзакциите на файл на сървъра в реално време, това приложение докладва за отворените позиции в края на деня, балансите на клиентите и информацията за закритите сделки едновременно!