Report Checker
 

Приложението MetaTech Report Checker се използва с цел генерирането на счетоводни отчети и отчети за Custody Bank за MT4 и MT5 потребителите. Използвайки необработените данни, генерирани от MetaTech Report Generator, приложението същевременно е интегрирано и със счетоводната система. Има възможност да се направи интеграция със счетоводни системи от всякакъв вид при поискване!